Kontakty

elipsa svetlo | M.L. Structural, spol. s r.o. (Ltd.)
mrizka mala | M.L. Structural, spol. s r.o. (Ltd.)

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
mrizka mala | M.L. Structural, spol. s r.o. (Ltd.)

Fakturační údaje

elipsa svetlo | M.L. Structural, spol. s r.o. (Ltd.)

M.L. Structural, spol. s r.o. (Ltd.)
Sídlo: U Hostavického potoka 722/7, 190 00 Praha 9 Česká Republika
IČO: 07214642
DIČ: CZ07214642
Spisová značka: C 296783/MSPH Městský soud v Praze

Realizované projekty

ČEZ a.s., JE Dukovany

Určení mezní odolnosti bezpečnostně významných budov EDU na účinky extrémní sněhové zátěže.

2012
ČEZ-EDU
JE Dukovany

SO 584/1-01 Centrální čerpací stanice I, SO 805/1-01 Podélná etažérka 1. a 2. blok, SO 490/1-01 Strojovna HVB I, SO 800/1-01 Budova reaktoru HVB I: stanovení mezní odolnosti budov na účinky extrémního větru a extrém. sněhové zátěže.

2012
EGP Invest,s.r.o. (ČEZ-EDU)
Hazlovské centrum sportu a volného času. SO 02 tělocvična.

Návrh zodolnění konstrukce školní tělocvičny na účinky větru a seismicity.

2015
Hazlov
Hazlovské centrum sportu a volného času

SO 02 tělocvična. Návrh zodolnění konstrukce školní tělocvičny na účinky větru a seismicity.

2015
EGP Invest,s.r.o. (ČEZ-EDU)
ČEZ a.s., JE Dukovany

SO 490 Strojovna – statické posouzení budovy na účinky extrémního větru a sněhu vč. návrhu opatření.

2013-2015
EGP Invest,s.r.o. (ČEZ-EDU)
ČEZ a.s., JE Dukovany, SO 490 Strojovna

Statické posouzení budovy na účinky extrémního větru a sněhu vč. návrhu opatření.

2013-2015
EGP Invest,s.r.o. (ČEZ-EDU)
JE Mochovce (SR), SO 805/1-02 3. blok

Statický a dynamický výpočet pružného uložení napájecích nádrží – Revidovaný návrh.

1916
ÚJV Řež a.s.
Jaderná elektrárna Mochovce – bloky 1 a 2. SO 801/01

Budova pomocných provozů I. Posouzení seismické odolnosti budovy a návrh nápravných konstrukčních opatření.

2018
EGP Invest,s.r.o. (SE a.s.)
JE Mochovce (SR), dostavba 3.a 4. bloku, SO 580/1-04, 580/1-05, 580/1-06

Ventilátorové chladicí věže. Podpěrné konstrukce piezometrických věží - statický výpočet (seismcita, vítr, teplotní zatížení).

2019
ÚJV Řež a.s.
ČEZ a.s.,JE Temelín, SO 653 Budova HZS

Návrh zodolnění konstrukce budovy na účinky seismicity a extrém. klimatických zatížení.

2012-2013
ÚJV Řež (ČEZ-ETE)
Akce T14

Védecko-výzkumný park prof. Lista. Objekt , areál VUT PPV Brno. Statický návrh základu pro zkušební motorgenerátor (návrh pružného uložení).

2012
Siemens s.r.o.
ČEZ a.s., JE Dukovany

Objekt Koncového Jímače Tepla (KJT). DPS 49.01 a 3.49.01 Ventilátorové věže KJT. Statický a dynamický výpočet ocelových konstrukcí.

2013
REKO Praha a.s.:
OEZ Letohrad

Základ pro zkušební motorgenerátor. Studie proveditelnosti a realizační dokumentace.

2014
OEZ s.r.o. Letohrad
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany

Posouzení odolnosti bezpečnostně významných stavebních objektů EDU na účinky tlakových vln.

2015-2016
AMEC Foster Wheel s.r.o. (Jacobs Clean Energy, s.r.o.)
JE Mochovce (SR)

Projekt IPR EMO20400 Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 580/1-01, SO 580/1-02, SO 580/1-03 VCHV. Návrh seismického zodolnění.

2017
REKO Praha a.s. (SE a.s.)
Projekt RIVERPARK Modřany, objekt C

Návrh opatření ke snížení úrovně vibrací 13podlažního bytového objektu. Návrh vibroizolačních elementů.

2019
STAVEX Praha,s.r.o.
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany

Statické a seismické posouzení meziskladu vyhořelého paliva (MSVP) SO 840.M.

2020
ČEZ-EDU
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín

Posouzení příčin vzniku podélných trhlin v šikmých sloupech chladicích věží č. 1 až 4. Analýza teplotního pole a posouzení teplotní napjatosti dílců po betonáži.

2021
ČEZ-ETE
JE Mochovce (SR), projekt EMO61700

Rekonštrukcia chladiaceho systému a stavebnej časti chladiacej veže SO 581/1-02,04. Zpracování statického výpočtu a podkladů pro výkresy výztuže.

2021
REKO Praha a.s. (SE a.s.)
JE Mochovce (SR), dostavba 3.a 4. bloku, SO 442/1-02

Dieselgenerátorová stanice II - Posouzení styčníků ocelových konstrukcí. - statický výpočet (seismicita, extrémní vítr).

2021
ÚJV Řež a.s. (SE a.s.)
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany

Návrh seismicky odolného skladovacího regálu na lešení pro GO bloku v objektu podélné etažérky.

2021
ČEZ-EDU
Veolia Energie ČR (subdod. pro Siemens ENERGY s.r.o.), elektrárna Ostrava-Třebovice

Rekonstrukce základu turbosoustrojí TG17. Návrh pružinových izolátorů GERB a konstrukčních úprav základu TG.

2021
projekce PSB a.s. Brno